XXI Święto Chleba w Gdańsku

Zapraszamy! Szczegóły http://jarmarkdominika.pl/wydarzenie/swieto-chleba-2016/