Historia

Tradycje mistrzowskiego kunsztu poznańskich rzemieślników zrzeszonych obecnie w Cechu Cukierników i Piekarzy sięgają XIII wieku.
W roku 1253, kiedy Poznań otrzymał na prawach magdeburskich status miasta pochodzi bowiem wzmianka dotycząca utworzenia pierwszego cechu piekarzy (którzy wypiekali również słodkie ciasta). Z roku natomiast 1555 pochodzi pierwszy znany statut cechu zatwierdzony przez króla Zygmunta Augusta.

 

W ciągu 760 lat istnienia cechu różne były formy jego działalności, oraz koleje losu podyktowane wydarzeniami historycznymi miasta oraz kraju. W latach 1939-1945 działalność cechu została przerwana na 6 lat drugiej wojny światowej i okupacji. Wznowiona w 1945 roku działalność cechu została ponownie zawieszona w roku 1953 z powodu likwidacji gospodarki rynkowej prywatnych firm i warsztatów rzemieślniczych przez ówczesne władze Państwa. Odtąd rzemieślników tej grupy zawodowej zrzeszał Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu.

 

W roku 1983 grupa rzemieślników reprezentujących wszystkie branże spożywcze podjęła inicjatywę utworzenia samodzielnego Cechu Rzemiosł Spożywczych, którego działalność statutowa rozpoczęła się dnia 1 września 1983 roku, a starszym cechu został wybrany Bogdan Broda i stanowisko te piastował przez okres 16 lat – później został Honorowym Starszym Cechu.

 

Z uwagi na zmiany, które nastąpiły w rzemiośle w 1989 roku gro właścicieli zakładów zrezygnowało z przynależności do Cechu. Od dnia 1 kwietnia 1989 roku odeszła sekcja rzeźników. Wierni pozostali piekarze i cukiernicy, dzięki którym możliwe było zachowanie niezmienionej formy działalności Cechu i podtrzymywanie historycznych tradycji piekarsko-cukierniczych. W związku z tym w 1997 roku reaktywowano, oraz zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Lokalizacja biura Cechu znajduje się w gmachu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Obecnie Cech Cukierników i Piekarzy skupia 60 warsztatów. Zgodnie ze statutem Cechu na ostatnim Walnym Zgromadzeniu wybrano na dzień dzisiejszy skład zarządu w osobach:

 

  • Stanisław Butka – Starszy Cechu
  • Katarzyna Mojzykiewicz – Podstarszy Cechu
  • Piotr Łakomy – Podstarszy Cechu
  • Adam Sobczak – Członek Zarządu
  • Monika Koperska – Członek Zarządu
  • Artur Lisiak – Członek Zarządu
  • Ryszard Gembiak – Członek Zarządu

 

Znaczącym dla Braci rzemieślniczej (piekarzy i cukierników) było ufundowanie i poświęcenie sztandaru Cechowego. Uroczystości odbyły się w dniach 23 i 24 stycznia 2002 roku. Cech cukierników i piekarzy nawiązując do godnych 760-letnich tradycji działa na rzecz własnego środowiska prowadząc działalność statutową
i gospodarczą, oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych prowadzenia warsztatów, organizowaniu warsztatów szkoleniowych kształcąc nowych adeptów rzemiosła (aktualnie rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu szkolą około 200 uczniów). Członkowie Cechu uczestniczą ponadto w pracach Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, Stowarzyszenia Cukierników, zajmując czołowe miejsca w zarządach, są reprezentantami władz samorządowych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Cech Cukierników i Piekarzy działa nie tylko na terenie swego poznańskiego środowiska – współpracuje z kolegami poza granicami kraju. Rzemieślnicy od wielu lat biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i wystawach (Paryż, Lyon, Mediolan, Japonia, Finlandia).

Skip to content