Nauka zawodu

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł (Mon. Pol. z 2023r. poz. 1216)
Wynagrodzenie za grudzień 2023 – luty 2024
Rok nauki Wynagrodzenie miesięczne brutto Wynagrodzenie miesięczne netto
1
(nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia)
575,60 zł 496,60 zł
2
(nie mniej niż 9% przeciętnego wynagrodzenia)
647,55 zł 558,51 zł 1)
550,01 zł
2)
3
(nie mniej niż 10 % przeciętnego wynagrodzenia)
719,50 zł 610,05 zł 1)
601,55 zł
2)
Przyuczenie
(nie mniej niż 7 % przeciętnego wynagrodzenia)
503,65 zł 434,60 zł
1) kwota netto dla uczniów, którzy dojeżdżają do firmy spoza miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy
2) kwota dla uczniów „miejscowych”
Skip to content