Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2024-2025

Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu został zakwalifikowany do otrzymania wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2024 na lata 2021-2030.

Dydaktyka w CCiP

Celem zadania jest stworzenie salki dydaktyczno-konferencyjnej dla uczniów i członków Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu oraz doposażenie Biura w sprzęt techniczny. Dzięki przygotowaniu salki dydaktyczno-konferencyjnej będziemy mogli w spokojnych, komfortowych warunkach prowadzić nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, przeprowadzać szkolenia dla uczniów i członków, prowadzić mediacje na linii uczeń-rodzic-mistrz szkolący. Doposażenie w sprzęt natomiast zwiększy komfort pracy pracowników Biura. Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu prowadzi nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników. W ramach tego nadzoru pracownicy Biura przygotowują Umowy z uczniami, wnioski do egzaminów czeladniczych, zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym zgłaszane do Urzędów Miast/Gmin. Ważnym elementem nadzoru jest sprawdzanie dzienniczków praktyk uczniów oraz rozmowa o tym jak wygląda nauka w zakładzie pracy. Ponadto dzięki stworzeniu i wyposażeniu salki np. w projektor Cech mógłby organizować spotkania przygotowujące uczniów do egzaminów. Salka byłaby wykorzystana także do przeprowadzania prelekcji tematycznych dla pracodawców a związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych np. zmian w prawie pracy.

Całkowita wartość dofinansowania na lata 2024-2025 to 35100zł

Skip to content